All-Photo.ru 
Result: 1 unique pages
Izmalkovo - the Samarins Country Estate1 Izmalkovo - the Samarins Country Estate
Samarin Fedor Dmitrievich (in the centre), nanny Balashova Praskov'ya Ivanovna, Polya (Sedova Pelageya Stepanovna) - helped nanny, baby Komarovsky Alexei Vladimirovich - a child in sledges.