All-Photo.ru 
Result: 144 unique pages
Pages: <<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>>
91 Roman-Catholic church attached to Dneprovsky Plant
Illustration from the Album " Description of Dneprovsky Plant of the Southern-Russian Dneprovskoe Metallurgical Society". Edition of the Society. 1908.

101 Pokrovskaya Church of Tulskaya Militia Unit in "Solomennaya Storozhka"("Straw Lodge").
Petrovsko-Razumovskoe Village in Moscow Uyezd. Architect Shekhtel F.O.

102 Window of the Church of St.John Chrysostom
(1649-1654) Yaroslavl, Korovniki

Pages: <<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>>