Russian Empire in PhotographsOther collections:: Ilya Pitalev's Photo Gallery
Makhail Bulgakov
Others →
Gallery: 
    Search:      
Pages: (1)    Main page of all-photo.ru  |  Index  |  About 
 Russian Empire in PhotographsRussian regionsMoscowChurchesDominational Orthodox ChurchTemples
Pokrovskaya Church of Tulskaya Militia Unit in "Solomennaya Storozhka"("Straw Lodge").
Petrovsko-Razumovskoe Village in Moscow Uyezd. Architect Shekhtel F.O.